Lucrător în structuri pentru construcții

Perioada: 22.02.2021 - 14.05.2021
Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: Studii Generale
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 7122.1.3

Lucrătorul în structuri pentru construcții este muncitorul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şantierelor de construcţii şi/sau în diverse puncte de lucru. Lucrătorul în structuri pentru construcții participă la executarea lucrărilor de construcţii obişnuite sau clădiri; lucrări speciale; lucrări de căi de comunicaţie; construcţii hiodrotehnice şi hidroameliorative, pentru alimentări cu apă, canalizări, drumuri, poduri, castele de apă.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei; igiena şi securitatea muncii; lucrul în echipă; organizarea locului de muncă; pregătirea pentru integrarea la locul de muncă; rezolvarea de probleme; satisfacerea nevoilor clienţilor; noţiuni generale despre construcţii; materiale de construcţii; prelucrarea materialelor; planuri pentru construcţii; săpături şi sprijiniri; cofraje din lemn; lucrări simple de armare; lucrări de betoane; zidării simple din cărămidă; tencuieli obişnuite drişcuite.

Formatori: Ingineri

Module abordate 

 1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONSTRUCŢII
 • Definirea construcţiilor, tipuri de construcţii, clasificarea construcţiilor după rol
 • Condiţiile tehnico-economice pe care trebuie să le îndeplinească construcţiile
 • Alcătuirea generală a construcţiilor, categorii şi tipuri de elemente de construcţii
 • Elementele de bază standardizate în desenul de construcţii
 • Noţiuni generale despre igiena şi securitatea muncii şi a mediului
 • Igiena şi securitatea muncii în desfăşurarea activităţilor productive în construcţii
 1. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII STRUCTURI
 • Clasificarea lucrărilor de construcţii structuri
 • Materialele de construcţii utilizate pentru executarea lucrărilor de construcţii
 • Planuri şi secţiuni
 • Comunicare la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Săpături şi sprijiniri
 • Lemnul şi produsele din lemn utilizate la lucrările de construcţii
 • Noţiuni matematice de bază
 • Noţiuni de bază din geometrie. Operaţii cu unităţi de măsură fundamentale
 • Cofraje din lemn
 • Lucrări simple de armare
 • Piatra naturală, agregate pentru mortare şi betoane
 • Lianţii: definiţii, rol, clasificare, proprietăţi, domenii de utilizare, încercări
 • Lucrări de betoane
 • Schele
 1. ZIDĂRII SIMPLE DE CĂRĂMIDĂ
 • Mortare pentru zidării
 • Materiale ceramice utilizate la lucrările de zidărie
 • Noţiuni generale despre zidării
 • Executarea zidăriilor simple din cărămizi
 • Calculul necesarului de materiale la lucrările de zidării
 1. LUCRĂRI DE TENCUIELI OBIŞNUITE DRIŞCUITE
 • Mortare pentru tencuieli
 • Noţiuni generale despre tencuieli
 • Pregătirea suprafeţelor în vederea tencuirii
 • Executarea tencuielilor simple, drişcuite
 • Calculul necesarului de materiale pentru lucrările de tencuieli
 • Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.