Tehnician urbanism și amenajarea teritoriului

Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII MEDII (cu diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator  3112.3.13

Cursul se adresează persoanelor care doresc un post în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii şi care vor avea dreptul de a semna documentaţiile şi avizele necesare lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: Întocmirea documentațiilor și avizelor necesare executării lucrărilor de construcții; Raportarea și susținerea alegerii soluțiilor; Urmărirea aplicării legislației și a avizelor eliberate; Lucrul în echipa pluridisciplinară; Planificarea sarcinilor proprii și a timpului de lucru; Administrearea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul; Analiza și interpretarea desenelor de urbanism; Conceperea de soluții la nivelul detaliilor specifice; Efectuearea de relevee ale situației existente; Identificarea și înregistrarea datelor referitoare la clădiri; Integrarea datelor și prezentarea de soluții în baza legislației și a normativelor în vigoare; Întocmirea și modificarea desenelor de urbanism; Rezolvarea situațiilor concrete cu publicul.

Formatori: arhitecți, ingineri, cadre didactice universitare.

Module abordate 

  1. ADMINISTRAȚIE
  • Administrarea informației cu ajutorul calculatorului
  • Desen tehnic
  • Relevee
  • Clădirile
  • Întocmirea autorizațiilor de construcție și a certificatelor de urbanism
  • Lucrul cu publicul
  1. PROIECTARE
  • Practica dezvoltării comunitare
  • Teorii în dezvoltarea comunitară

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.