Instalator gaze naturale A.N.R.E. (20 ore)

Perioada: 27.01.2020 - 30.01.2020
Durata curs: 4 zile
Nivel pregatire: Studii Generale
Locatie: Constanța

Descriere curs

Pentru o pregătire cât mai temeinică a actualilor şi viitorilor instalatori autorizaţi din domeniul gazelor naturale ce activează în cadrul societăţii dumneavoastră şi în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE  nr 83 din 10.09.2014 de aprobare a regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, IDRU poate organiza sesiuni de instruire la cererea dumneavoastră, după cum urmează:

EGIU + EGD  20 ore, in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiilor de instalator autorizat, in conformitate cu prevedeile art. 11, art. 18 si art.23 din Regulament.

EGIU + EGD, 30 ore in vederea participarii la examenul de autorizare, in conformitate cu prevederile art 18 din Regulament.

PGIU + PGD  20 ore, in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiilor de instalator autorizat, in conformitate cu prevedeile art. 11, art. 18 si art.23 din Regulament.

PGIU + PGD, 30 ore in vederea participarii la examenul de autorizare, in conformitate cu prevederile art 18 din Regulament.

EGT + PGT    20 ore, in vederea prelungirii valabilitatii legitimatiilor de instalator autorizat, in conformitate cu prevedeile art. 11, art. 18 si art.23 din Regulament.

EGT + PGT, 30 ore in vederea participarii la examenul de autorizare, in conformitate cu prevederile art 18 din Regulament.

Formatori: personal cu experiență, autorizat A.N.R.E.

Teme: Teorie – prezentare legislație specifică și reglementări tehnice aplicabile, în vigoare; Studii de caz.

Forme de evaluare: simulări de examen A.N.R.E., discuţii interactive cu toţi participanţii.

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 12 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie. Certificatele de absolvire, necesare la depunerea dosarului pentru obținerea autorizaţiei, se ridică individual de către absolvenți.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în baza avizului  Nr. 0014383 eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în vederea organizării și desfășurării cursurilor de specialitate pentru persoanele fizice/instalatori autorizați care defășoară activități de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale și a instalațiilor de utilizare în domeniul gazelor naturale. Avizul este emis de către Comisia tehnică a A.N.R.E. în data de 21.10.2014 și este valabil 5 ani.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.