Barman

Perioada: 22.02.2021 - 05.03.2021
Durata curs: 2 săptămâni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  513201

Barman vs artistul băuturilor

Meseria de barman presupune prepararea de cocktailuri şi servirea clienţilor, şi asigurarea unui spectacol pentru consumatori. Mai mult, un barman trebuie să ştie să recomande o băutură şi să se adapteze după fiecare client.

Pentru a putea lucra ca barman, este recomandat să deţineţi o diplomă care să ateste cunoştinţe în domeniu.

Meseria de barman profesionist este una foarte solicitantă, dar în același timp si una excepțional de frumoasă, pentru că presupune o latură profesională, precum și una artistică. Prima include cunoașterea băuturilor, istoria lor și modul în care acestea se combină, iar cea de-a doua include fantezia combinațiilor de băuturi alcoolice, mișcări specifice care au rolul de a ține publicul în priză și de a-l îndemna la distracție.

Barmanul se ocupă de aprovizionarea cu băuturi de diferite sortimente, cu prepararea și servirea lor într-un local de alimentație publică (restaurant, bodegă, bar, bufet). Face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de băuturi variate și în cantități suficiente față de cerințele consumului, gestionează băuturile, utilajul și inventarul de servire. Prepară și servește băuturile. Prepararea băuturilor, cere din partea barmanului atenție pentru respectarea amestecurilor și a exactității cantităților prevăzute sau solicitate.

În activitatea sa, barmanul folosește diverse materiale: carnețel, creion, monedă divizionară, liste de băuturi, borderou de plăți si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, clești, șervete s.a.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicarea interactivă la locul de muncă; Efectuarea muncii în echipă; Aplicarea normelor SSM şi PSI; Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat; Organizarea locului de muncă în vederea începerii activităţii; Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventor; Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare; Încasarea contravalorii serviciilor oferite; Pregătirea băuturilor de bar; Pregătirea tonomatelor de servire; Preluarea comenzilor clienţilor; Servirea clienţilor la bar.

Formatori: Barmani, cadre didactice din domeniul alimentației publice.

Module abordate 

 1. IGIENA ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
 • Tehnici de asigurare şi menţinere a igienei personale
 • Accidente, pagube şi incidente
 • Reglementări în domeniul igienei
 1. TEHNOLOGIA MESERIEI
 • Organizarea locului de muncă: echipamentele de servire; obiecte de inventar
 • Clasificarea băuturilor: alcoolice; nealcoolice; lista meniu
 • Gestionarea băuturilor: caracteristici de calitate; documente de evidenţă a stocurilor de băuturi
 • Băuturi în amestec: prezentare; compoziție; metode de preparare; etape
 • Servirea băuturilor: tehnici de servire; norme igienico – sanitare privind servirea băuturilor; tehnici de debarasare
 1. INSTRUIRE PRACTICĂ
 • Obiecte de inventar: prezentarea obiectelor de inventar specifice barului; materiale şi tehnici de curăţare a obiectelor de inventar; depozitarea obiectelor de inventar
 • Stocul de băuturi: recepţia băuturilor; manevrarea băuturilor; transportul băuturilor
 • Prepararea băuturilor în amestec: tehnici de preparare; folosirea echipamentelor tehnologice
 • Preluarea comenzilor: întâmpinarea clienţilor; recomandări privind sortimentul de băuturi
 • Servirea băuturilor: întreţinerea suprafeţei de servire; norme igienico – sanitare; servirea băuturilor; debarasarea
 • Contravaloarea serviciilor oferite: nota de plată; calcule specifice; încasarea contravalorii serviciilor oferite

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului. 

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană. 

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.