Noutăți

1 iulie 2019

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, instituţie autorizată A.N.C., cu sistem de management al calităţii certificat, are deosebita plăcere să vă invite să beneficiaţi de oferta lansată pentru perioada 02 august – 04 august în Mun. Timișoara, jud. Timiș (locația se va comunica în prealabil) pentru cursul de formare profesională certificat în ocupația:

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR – 214946)  

Cursul se adresează autorităților publice centrale și locale inclusiv structurilor subordonate ale acestora, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), grupurilor de acțiune locală (GAL) și tuturor companiilor ce doresc să își dezvolte competențele, cunoștințele și abilitățile profesionale în domeniul achizițiilor publice, tematicile fiind reprezentate și dezbătute de formatori acreditați, specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice şi este specific personalului cu studii superioare.

Tematica abordată:

 1. Principii în achizițiile publice.
 2. Praguri valorice și revizuirea acestora.
 3. Referatul de necesitate. Tipuri de referate și modalitatea de elaborare.
 4. Programul anual al achizițiilor publice (PAAP).
 5. Modul de calcul a valorii estimate. Metode și tipuri de calul valoric.
 6. Achiziția directă. Obligativititatea utilizării catalogului electronic și achiziția offline.
 7. Procedurile de achiziție publică.
 8. Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor.
 9. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire.
 10. Lotizarea contractului de achiziție publică.
 11. Reguli de publicitate și transparență în procesul de achiziție publică.
 12. Conținutul documentației de atribuire și elaborarea acesteia (Strategia de contractare; Instrucțiuni pentru ofertanți; Caietul de sarcini; Anunțul de participare; Clauze contractuale; D.U.A.E.).
 13. Criterii privind capacitatea ofertanților și motive de excludere din procedurile de achiziție.
 14. Criterii de atribuire.
 15. Decizia/ordinul de numire a comisiei de evaluare.
 16. Conflictul de interese – reguli de evitare.
 17. Evaluarea ofertelor- pași și tehnici de evaluare.
 18. Atribuirea contractului de achiziție publică și comunicarea rezultatului.
 19. Încheirea contractului de achiziție publică.
 20. Anunțul de atribuire.
 21. Constituirea dosarului de achiziție publică.
 22. Subcontractarea și plațile către subcontractant.
 23. Modificarea contractului de achiziție publică.
 24. Contravenții și sancțiuni în achizițiile publice.

Tarif curs: 980 lei/pers.

Grupa de curs va fi constituită dintr-un număr de minim 18 persoane.

Plata se face în contul I.D.R.U. – RO94 RZBR 0000 0600 0733 5878 Raiffeisen Bank Constanța.

Înscrierile se fac până la data de 26 iulie, în limita locurilor disponibile, la tel/fax: 0241 616 310; 0341 425 307; mobil: 0788 498 223; e-mail: office@idru.ro.

Actele necesare pentru înscriere sunt: cerere înscriere, acord prelucrare date, copie act de identitate, copie certificat de naştere, copie certificat de căsătorie şi copie ultima diplomă de studii.

Descarcă anunț


Cursuri acreditate – Autoritatea Națională pentru Calificări


Data începere cursuri – 25 noiembrie 2019

curs_acreditat