Director Tehnic – Constanța

Website SEA PROTECT GROUP

Pază și protecție

DIRECTOR TEHNIC – CONSTANȚA

SC SEA PROTECT GROUP SRL – firmă de pază,  angajează Director Tehnic pentru punctul de lucru din Constanța.

Cerințe:

 • Studii în domeniul ciberneticii, IT, electronică, electrotehnică, etc;
 • Minim 5 ani în domeniul tehnic;
 • Permis de conducere categoria B, cunoștințe lb. engleză;
 • Capacitate managerială, organizatorică, capacitate de comunicare;
 • Certificat calificare Inginer sisteme de Securitate, Proiectant sisteme de Securitate.

Responsabilitați: 

 • Asigură aplicarea masurilor stabilite de catre directorul general privind managementul activitații de protecție și siguranță a obiectivelor societații;
 • Propune spre aprobarea directorului general obiectivele de dezvoltare ale firmei, în concordanța cu strategia elaborată;
 • Propune spre aprobare bugetul și rectificările acestuia, participă la elaborarea bugetului, analizează propunerile inaintate de catre managerii subordonați, operează corecțiile necesare și propane spre aprobare bugetul final, stabileste sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului;
 • Stabilește anual, împreună cu Directorul General, obiectivele generale de dezvoltare pe 12 și 24 de luni și le prezintă directorului general pentru a fi aprobate;
 • Implementează măsurile stabilite de catre directorul general, organizează și coordonează, personal sau prin intermediul subordonatilor desemnați, activitatea societății din teritoriu pe linie tehnică;
 • Participă la intalniri de afaceri cu furnizori, client și instituții guvernamentale din țară și din străinătate care au atribuții în domeniul sistemelor de securitate;
 • Cand este desemnat semnează contracte cu furnizorii, clienții si partenerii strategici;
 • Verifică personal sau prin împuterniciți ca întreaga activitate de protecție din cadrul societații sa se desfasoare în baza Planurilor avizate de organele de poliţie abilitate conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și în conformitate cu cerințele Codului ISPS;
 • Pe linia asigurării securitații obiectivelor cu mijloace tehnice de pază analizează propunerile personalului din subordine și în raport cu acestea stabilește prioritați de lucru pentru aceștia privind soluționarea propunerilor și  dezvoltarea sistemelor tehnice de pază, în funcție de posibilitațile societații sau solicităriile beneficiarilor;
 • Când consideră necesar verifică modul cum se asigură și se respectă măsurile de protecție și siguranța fizică, cu mijloace tenice de pazș, în scopul identificării deficientelor și vulnerabilităților din acest domeniu și propune masurile de corecție necesare;
 • Verifică, analizează și le prezintă directorului general pentru avizare, cererile de oferte privind încheierea de noi contracte de prestări servicii ;
 • Analizează rapoartele privind funcţionarea sistemelor de securitate din punctele de lucru;
 • Avizează activitatea de selecţie, angajare si pregătire a personalului tehnic din cadrul societații;
 • Analizează periodic nivelul suportului logistic pe linie tehnică, a sistemelor de securitate, în scopul asigurării dotărilor necesare pentru indeplinirea sarcinilor și atribuțiilor societații;
 • Coordonează executarea lucrărilor pe linie de sisteme de securitate;
 • Reprezintă personal sau prin împuterniciți, societatea în relațiile cu instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice ori alte organisme și societăți comerciale, după caz;
 • Executa și alte activitați manageriale privind relaționarea cu instituții ale statului sau posibili beneficiari de servicii pe linia sa de muncă;
 • Întocmește ofertele de preț pentru consultanța tehnică;
 • Colaborează cu directorul operațional în vederea organizării comisiei de recepție a proiectelor executate și verifică periodic în teren exactitatea datelor din procesele verbale de recepție;
 • Asigură întocmirea siuațiilor lunare a situațiilor de plata parțiale sau definitive, pentru proiectele executate;
 • Asigură urmărirea proiectelor executate în ceea ce privește încadrarea lor în permisele de execuție (graficul de execuție) și clauzelor contractul de execuție a proiectului.

Persoanele interesate sunt rugate să depună un CV la sediu: Incinta Port, Dana 34, Constanța sau să-l trimită la adresa: irina.uceanu@spgroup.ro

Informații suplimentare la nr de telefon: 0725.402.933

Aplica

captcha