Anunţ selecţie experți

Website IDRU - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Cursuri de formare profesională

27.09.2018

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în calitate de partener în cadrul proiectului “STAGIUL DE PRACTICA – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!” cod SMIS 109119 cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, derulează selecţie de experţi pentru implicare în cadrul proiectului menţionat, după cum urmează:

1. Mentor de practică – 2 posturi:
Perioada în care experții vor fi implicați în proiect: 15.10.2018 – 01.05.2020

Responsabilităţi:
1. Organizează, planifică și monitorizează activitatea de practică a studenților aflați sub îndrumarea lui;
2. Realizează întâlniri individuale cu studenții pentru asigurarea dezvoltării competențelor personale și îndrumarea lor pe parcursul stagiului de practică;
3. Evaluează cât se poate de obiectiv studenții în raport cu obiectivele inițiale;
4. Monitorizează evoluția grupului țintă pe parcursul stagiului de practică, analizează împreună cu aceștia rezultatele acțiunilor întreprinse și identifică modalități alternative pentru atingerea obiectivelor;
5. Îndeplinește orice altă atribuție specifică domeniului său de activitate pentru buna implementare a proiectului;
6. Se obligă pe termen nelimitat să păstreze secretul de serviciu şi secretul referitor la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii. Nu sunt destinate publicităţii documentele, datele sau informaţiile care nu poartă expres menţiunea destinat publicităţii sau care nu sunt în mod vădit destinate publicităţii. Încălcarea acestei obligaţii atrage necondiţionat desfacerea contractului individual de muncă pe motiv disciplinar şi plata daunelor previzibile şi imprevizibile.

Cerinţe generale:
– Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, certificat/diplomă de mentor – 3 ANI

Cerinte specifice:
– Desfășurare de activități de îndrumare, coordonare sau mentorat – 5 ANI
Durata contract: 18,5 luni
Locaţia proiectului: Constanta

Va rugăm să trimiteţi CV-urile dvs., însoţite de documente care să ateste informaţiile prezentate în CV, până la data de 04.10.2018, orele 14:00, la următoarea adresă de mail: office@idru.ro.
Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, în data de 05.10.2018 prin email sau telefonic la sediul din mun. Constanta, str. I. G. Duca nr. 46, jud. Constanta.

Informatii suplimentare:
Vă rugăm să completaţi CV-urile în format Europass.
Documentele care vor fi transmise împreună cu CV-ul trebuie să ateste calificările /studiile relevante menţionate în CV, cât şi experienţa Dvs. profesională (recomandări, copii după contracte etc..).

Descarcă anunț

    Aplica

    captcha