Anunţ selecţie expert

Website IDRU - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Cursuri de formare profesională

31.10.2018

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în calitate de partener în cadrul proiectului “STAGIUL DE PRACTICA – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!” cod SMIS 109119 cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, derulează selecţie de experţi pentru implicare în cadrul proiectului menţionat, după cum urmează:
1. Consilier orientare profesională:
Perioada în care expertul va fi implicat în proiect: 18.11.2018 – 19.05.2020

Responsabilităţi:
1. Informeaza grupul tinta privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, îi consiliaza si orienteaza profesional în vederea identificarii unui loc de munca potrivit;
2. Determina cerintele specifice locurilor de munca vacante si informeaza grupul tinta cu privire la ocupatii, specificând detalii precum: sarcini si responsabilitati, salarizare,beneficii, program de lucru, conditii de munca si oportunitati de promovare si efectueza activitatea de medierea muncii;
3. Informeaza grupul tinta cu privire la potentialele oportunitati de deschidere mici afaceri;
4. Furnizeaza servicii de consiliere individuala;
5. Organizeaza si conduce activitati specifice consilierii de grup;
6. Monitorizeaza evolutia grupului tinta pe parcursul proiectului, analizeaza împreuna cu acestia rezultatele actiunilor întreprinse si identifica modalitati alternative pentru atingerea obiectivelor;
7. Revizuieşte cererea şi oferta de locuri de muncă şi intervievează solicitanţii pentru a stabili corespondenţa dintre nivelul lor de calificare şi cerinţele angajatorilor, prin evaluarea şi înregistrarea experienţei, educaţiei, pregătirii profesionale şi abilităţilor acestora;
8. Participă la elaborarea materialelor informative, de consiliere şi mediere în muncă care vor fi folosite în cadrul proiectului;
9. Participă la şedinţele dedicate implementării proiectului, alături de echipa de implementare;
10. Elaborarea si implementarea metodologiei de informare, consiliere şi orientare profesională;
11. Îndeplineste orice alta atributie specifice domeniului sau de activitate pentru buna implementare a proiectului.;
12. Se obligă pe termen nelimitat să păstreze secretul de serviciu şi secretul referitor la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii. Nu sunt destinate publicităţii documentele, datele sau informaţiile care nu poartă expres menţiunea destinat publicităţii sau care nu sunt în mod vădit destinate publicităţii. Încălcarea acestei obligaţii atrage necondiţionat desfacerea contractului individual de muncă pe motiv disciplinar şi plata daunelor previzibile şi imprevizibile.

Cerinţe generale:
– Studii superioare absolvite cu diploma de licenta – 3 ANI

Cerinte specifice:
– Desfășurare de activități de informare, consiliere și orientare profesională sau alte activități de consiliere – 5 ANI

Durata contract: 18 luni

Locaţia proiectului: Constanța

Va rugăm să trimiteţi CV-urile dvs., însoţite de documente care să ateste informaţiile prezentate în CV, până la data de 06.11.2018, orele 14:00, la următoarea adresă de mail: office@idru.ro.
Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, în data de 07.11.2018 prin email sau telefonic la sediul din mun. Constanta, str. I. G. Duca nr. 46, jud. Constanta.

Informatii suplimentare:
Vă rugăm să completaţi CV-urile în format Europass.
Documentele care vor fi transmise împreună cu CV-ul trebuie să ateste calificările / studiile relevante menţionate în CV, cât şi experienţa Dvs. profesională (recomandări, copii după contracte etc..).

Descarcă anunț

    Aplica

    captcha