Anunţ selecţie expert

Website IDRU - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Cursuri de formare profesională

22.06.2018

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în calitate de partener în cadrul proiectului “STAGIUL DE PRACTICA – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!” cod SMIS 109119 cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, derulează selecţie de experţi pentru implicare în cadrul proiectului menţionat, după cum urmează:

1. Coordonator P1 (Funcția/Postul) :
Perioada în care expertul va fi implicat în proiect: 11.07.2018 – 07.06.2020

Responsabilităţi:
1. Coordonează implementarea activitatilor proiectului pentru Partener 1, conform contractului de finantare, legislatiei comunitare si nationale in vigoare si instructiunilor emise de AM POCU;
2. Elaborează rapoarte lunare și fisa de pontaj;
3. Supervizează activitățile proiectului din partea partenerului;
4. Participă la sedințele de lucru dedicate implementarii proiectului;
5. Participă la evenimentele/ conferintele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
6. Asigura suport pentru managerul de proiect privind managementul general si implementarea proiectului;
7. Coordoneaza si supervizeaza activitatea tuturor expertilor implicati in proiect din partea Partenerului 1;
8. Faciliteaza cooperarea dintre membrii echipei de proiect;
9. Furnizeaza datele tehnico-financiare managerului de proiect din partea P1 pentru realizarea raportului tehnic;
10. Monitorizează permanent bugetul partenerului;
11. Asigură necesarul de personal pentru partener;
12. Se asigura de indeplinirea indicaorilor asumati prin proiect de catre Partenerul 1;
13. Aprobă plățile efectuate în cadrul proiectului pentru Partenerul 1;
14. Asigură suport la elaborarea materialelor informative;
15. Particpa la actualizarea site-ului proiectului;
16. Gestionează evaluarea de impact a proiectului pentru Partenerul 1;
17. Informeaza reprezentantul legal al Partenerului 1 cu privire la evolutia implementarii proiectului;
18. Indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate primite din partea managerului de proiect;
19. Se obligă pe termen nelimitat să păstreze secretul de serviciu şi secretul referitor la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii. Nu sunt destinate publicităţii documentele, datele sau informaţiile care nu poartă expres menţiunea destinat publicităţii sau care nu sunt în mod vădit destinate publicităţii. Încălcarea acestei obligaţii atrage necondiţionat desfacerea contractului individual de muncă pe motiv disciplinar şi plata daunelor previzibile şi imprevizibile.

2. Cerinţe generale:
– Studii superioare absolvite cu diploma de licenta – 3 ANI

3. Cerinte specifice:
– Experiență în implementare de proiecte finanțate din fonduri europene – 5 ANI.

Durata contract: 23 luni
Locaţia proiectului: Constanța

Va rugăm să trimiteţi CV-urile dvs., însoţite de documente care să ateste informaţiile prezentate în CV, până la data de 28.06.2018, orele 14:00, la următoarea adresă de mail: office@idru.ro.
Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, în data de 29.06.2018 prin email sau telefonic la sediul din mun. Constanta, str. I. G. Duca nr. 46, jud. Constanta.

Informatii suplimentare:
Vă rugăm să completaţi CV-urile în format Europass.
Documentele care vor fi transmise împreună cu CV-ul trebuie să ateste calificările /studiile relevante menţionate în CV, cât şi experienţa Dvs. profesională (recomandări, copii după contracte etc..).

Descarcă anunț

    Aplica

    captcha