Anunț selecție expert

Website IDRU - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Cursuri de formare profesională

09.11.2018

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în calitate de partener în cadrul proiectului “STAGIUL DE PRACTICA – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!” cod SMIS 109119 cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, derulează selecţie de experţi pentru implicare în cadrul proiectului menţionat, după cum urmează:

1. Responsabil financiar – 1 post:
Perioada în care expertul va fi implicat în proiect: 03.12.2018 – 04.12.2020

Responsabilităţi:
1. Planificarea/gestiunea financiara riguroasa pentru implementarea eficienta a proiectului; asigurarea managementului financiar al proiectului si corelarea cu bugetul previzionat;
2. Monitorizarea financiara a proiectului; participarea la sesiunile de informare privind raportarile financiare; deschiderea conturilor specifice proiectului;
3. Asigurarea utilizarii fondurilor din contul/conturile proiectului, exclusiv pentru platile necesare implementarii activitatilor proiectului, in conformitate cu prevederile cererii de finantare; gestiunea prefinantarii;
4. Intocmirea documentelor justificative pentru efectuarea platilor; avizarea cheltuielilor din bugetul proiectului; verificarea eligibilitatii si legalitatii cheltuielilor efectuate; planificarea/previzionarea cererilor de plata/rambursare;
5. Elaborarea cererilor de plata/rambursare a cheltuielilor si de transmiterea acestora la AM/OI, cu respectarea termenelor si conditiilor stabilite prin contractul de finantare si legislatia aplicabila;
6. Intocmirea evidentei cheltuielilor si cererilor de plata/rambursare in conformitate cu contractele de finantare; aprobarea/avizarea documentelor financiare generate din implementarea activitatilor proiectului;
7. Realizarea de analize cash-flow, monitorizare si rapoarte financiare, previziuni si executii bugetare pentru implementarea eficienta a proiectului;
8. Asigurarea conformitatii procesului financiar-contabil in baza contractului de finantare, legislatiei nationale si regulamentelor comunitare in vigoare;
9. Asigurarea bunei arhivari si accesibilitatii documentelor financiare generate din implementarea proiectului; furnizarea informatiilor de natura financiara solicitate de catre AM/OI;
10. Utilizarea eficienta, efectiva si transparenta a fondurilor europene din care se finanteaza proiectul; evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile europene, conform destinatiei si scopului prevazute in proiect;
11. Intocmirea balantelor de verificare si a situatiilor financiare periodice; elaborarea documentelor privind angajarea; arhivarea corespunzatoare a documentelor financiare;
12. Ordonantarea si lichidarea cheltuielilor aferente achizitiilor; monitorizarea contractelor de achizitii din punct de vedere financiar;
13. Respectarea procedurilor/instructiunilor specifice de lucru (Manual de implementare a proiectului; Plan de alocare a resurselor pe activitati); participarea in cadrul sedintelor operative lunare.
Cerinţe generale:
– Studii superioare absolvite cu diploma de licenta – 3 ANI
Cerinte specifice:
– Competente metodice (gandire strategica, aptitudini organizatorice, orientare catre rezultate, capacitate de a lucra independent si in echipa); competente de specialitate (cunostinte privind managementul financiar al proiectelor finantate prin FSE);
– Competente sociale (aptitudini pentru munca in echipa, loialitate si onestitate); competente personale, comunicationale si relationale (abilitate in comunicare, prezentare in public, moderare, creativitate, integritate).

Durata contract: 2 ANI
Locaţia proiectului: Constanța

Va rugăm să trimiteţi CV-urile dvs., însoţite de documente care să ateste informaţiile prezentate în CV, până la data de 15.11.2018, orele 14:00, la următoarea adresă de mail: office@idru.ro.
Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, în data de 16.11.2018 prin email sau telefonic la sediul din mun. Constanta, str. I. G. Duca nr. 46, jud. Constanta.

Informatii suplimentare:
Vă rugăm să completaţi CV-urile în format Europass.
Documentele care vor fi transmise împreună cu CV-ul trebuie să ateste calificările / studiile relevante menţionate în CV, cât şi experienţa Dvs. profesională (recomandări, copii după contracte etc..).

Descarcă anunț

    Aplica

    captcha